Jeg har flyttet og vil endre adresse på avtalen min. Hva gjør jeg?
Send oss en e-post på kundeservice@vwfs.no hvor du oppgir reg.nr, nåværende adresse og din nye adresse, så endrer vi den i våre systemer. Du kan også logge deg inn på Min Bilfinans  og endre der.

Send oss en melding.