Jeg har mottatt brev fra dere og ser at jeg kommer til å kjøre lenger enn avtalt kilometer. Hva bør jeg gjøre?

Når det inngås en leieavtale med ŠKODA Financial Services settes det en avtalt kjørelengde som skal være tilpasset ditt kjøremønster. Ser du underveis at dette kommer til å avvike fra avtalen, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt kundesenter og justerer avtalt kjørelengde slik at vi kan korrigere månedsleien din. Gjør du ikke dette underveis, men venter til innlevering av bilen, blir du belastet med et gitt beløp per kilometer over avtalt kjørelengde på sluttfakturaen.

Send oss en epost på kundeservice@vwfs.no hvor du oppgir reg.nr, nåværende avtalte kjørelengde og din nye, ønskede kjørelengde. Vi vil ta en vurdering og sende det et tilbud med eventuell ny månedsleie per e-post. Om du ønsker endringen vil det påløpe et endringsgebyr.