Er det trygt å kjøpe bil med pant/heftelser?
Ja, men det er visse ting du må passe på. Pantet/heftelsen bør være slettet eller at man får en bekreftelse fra panthaver (banken) at det blir slettet når aktuelle beløp er innbetalt. Du bør også undersøke om det finnes andre heftelser/utlegg i bilen. Dette kan du sjekke ved å søke på registreringsnummeret i www.brreg.no. Du vil da se registrerte heftelser på bilen. Disse bør være oppgjort før du kjøper bilen.

Jeg skal selge bilen for mer enn restlånet, hva gjør jeg?
Ta kontakt med kundeservice på e-post og informer når det skal betales inn. Du vil da motta presist restlån. Kjøper av bil kan betale dette til oss og resterende til selger av bil. På denne måten er kjøper sikker på at pantet i bilen blir slettet.

Jeg skal selge bilen for mindre en restlån, hva gjør jeg?
Pantet må slettes før du selger bilen, og da må hele lånet innfris.