Jeg har en leasingbil, hva skjer hvis jeg glemmer å betale parkeringsavgift?

Endring i parkeringsforskrift og fakturering
Den 1. januar 2017 ble det gjort en endring i Parkeringsforskriften som innebærer at Volkswagen Møller Bilfinans AS nå står ansvarlig for at fakturaer fra parkeringsanlegg blir betalt. Det vil si at alle fakturer som blir sendt til oss, vil bli betalt.

Hva betyr dette for deg?
Hvis du skulle være så uheldig å glemme å betale for parkering i et parkeringsanlegg vil dette medføre en merkostnad for deg. Parkeringsanleggene vil belaste deg med et tilleggsgebyr utover parkeringsavgiften for utsendelse av faktura, samt at vi må legge på et administrasjonsgebyr for viderefaktureringen. 

Anbefalte løsninger
Skulle du komme på etter at du har forlatt parkeringsområdet at du har glemt å betale, har mange av selskapene en løsning for etterskuddsbetaling via hjemmeside innen et vist antall timer. De aller fleste aktører har også knyttet seg til en app-løsning, hvor du enkelt styrer parkeringstiden fra mobiltelefonen.

Mobilparkering for ANPR
ANPR er en forkortelse for automatisk skiltgjenkjenning (automatic number plate recognition). På parkeringsområder med ANPR leses kjøretøyets registreringsnummer ved inn- og utkjøring. Slik starter parkeringstiden automatisk når du kommer, og avsluttes når du drar. Les mer her: ANPR

Hvordan bruke ANPR?
Et av betalingsalternativene på parkeringsanlegg som bruker skiltgjenkjenning (ANPR) er appen Mobilparkering.  Med appen blir parkeringsopplevelsen helt sømløs og berøringsfri. Du trenger ikke gå til betalingsautomaten, trekke billett, gå tilbake til bilen og legge biletten i ruten. Les mer her: Mobilapp.