Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift til staten er en ny avgift, som skal erstatte årsavgiften for kjøretøy.   Det er nå forsikrings­selskapene som vil kreve inn den nye trafikkforsikringsavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Trafikkforsikringsavgift gjelder alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvars­forsikring.

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for slike kjøretøy.

Hvor mye skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift?
Stortinget vil fastsette beløp for trafikkforsikringsavgift hvert år.  Beløpet beregnes ut i fra en døgnsats som ganges med antall døgn kjøretøyet er forsikret. For 2018 er døgnsatsen 7,73 kr frem til 1.3.2018, og 7,85 kr fra og med 1.3.2018 for bensin- og dieselbiler med partikkelfilter. For 2018 skal det ikke betales trafikkforsikringsavgift for el-biler.

Hvordan skal avgiften betales?
Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med forsikringen. Betaler du forsikringen fordelt på månedlige beløp, skal du også gjøre dette med trafikkforsikringsavgiften.

Når starter innkrevingen?
Trafikkforsikringsavgift til staten blir krevd inn etter hvert som det sendes ut faktura for forsikringer som løper inn i 2018. Tidspunktet for første krav om trafikkforsikringsavgift avhenger av når på året du har hovedforfall, og om du betaler forsikringen månedlig eller en gang i året:

  • Hvis du betaler forsikringen i månedlige beløp, vil trafikkforsikringsavgift bli lagt til faktura fra og med desember 2017
  • Hvis du betaler forsikringen i ett årlig beløp, vil du betale trafikkforsikringsavgift for deler av 2018 ved hovedforfall i 2017.

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift hvis jeg leaser kjøretøy?
Ja, du har selv tegnet og betalt forsikring for bilen. Da skal du betale trafikkforsikringsavgift sammen med forsikringen på samme måte som om du hadde eid bilen selv.

Hva skal jeg betale hvis jeg kjøpte et kjøretøy i (for eksempel) august 2017?
Hvis årsavgiften for 2017 allerede er betalt av tidligere eier, skal du betale trafikkforsikringsavgift til staten fra og med 2018, sammen med din obligatoriske ansvarsforsikring.

Hva skal jeg betale hvis jeg leaset et kjøretøy i (for eksempel) august 2017?
Da ble du belastet for halv årsavgift i 2017, men så går du over til å betale trafikkforsikringsavgift til staten fra og med 2018, sammen med din obligatoriske ansvarsforsikring.

Hva skjer om jeg har solgt et kjøretøy?
Hvis du har solgt et kjøretøy og levert melding om eierskifte til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten. Du bør derfor sjekke at forsikringen din er sagt opp etter den dagen du solgte kjøretøyet.

NB: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift for kjøretøyet.

Mer om melding om eierskifte
På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, eller hvis den ikke blir levert, vil du fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til deg.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?
Trafikkforsikringsavgift til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil både avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgiften?
Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgift, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Når på året endres avgiftsbeløpet?
Hvis forsikringen har hovedforfall 1. mars eller senere, vil trafikkforsikringsavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året. Hvis forsikringen har hovedforfall før 1. mars, betaler du fjorårets sats.

Jeg har fått feil avgiftsbeløp fordi kjøretøyet mitt er registrert i feil kategori – hva gjør jeg?
Forsikringsselskapene baserer innkrevingen av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Hvis du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet befinner seg i (for eksempel hvis det ikke er registrert at dieselbilen din har fabrikkmontert partikkelfilter), må du henvende deg til Statens vegvesen