Vi har inngått samarbeid med forsikringsselskapet BNP Paribas Cardif om å tilby våre kunder betalingsforsikring. Denne kan gi økt trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli arbeidsufør, arbeidsledig, få et lengre sykehusopphold eller falle fra. 

Forsikringen dekker månedlige renter og avdrag på ditt lån hos ŠKODA Financial Services. Ved leasing dekkes månedlig leasingkostnad inklusive renter med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag. Dekningsomfanget avhenger av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

Dekning ved arbeidsledighet
Fast ansatte vil, etter 30 dager med ufrivillig arbeidsledighet eller permittering, få erstattet månedlig terminbeløp (maksimalt 10.000 kroner per måned) i inntil 12 måneder. Du kan motta slik erstatning i maksimalt 36 måneder i hele forsikringsperioden.

Dekning ved tap av arbeidsførhet
Fast ansatte og selvstendig næringsdrivende vil, etter 30 dager med sykemelding, ved tap av arbeidsførhet få erstattet månedlig terminbeløp (maksimalt 10.000 kroner per måned) i inntil 12 måneder. Du kan motta slik erstatning i maksimalt 36 måneder i hele forsikringsperioden.

Dekning ved sykehusopphold
Selvstendig næringsdrivende vil, etter 7 dager ved sykehusopphold, få erstattet månedlig terminbeløp (maksimalt 10.000 kroner per måned) i inntil 12 måneder. Du vil motta slik erstatning i maksimalt 36 måneder i hele forsikringsperioden.

Dekning ved tap av liv
Ved tap av liv innfris lånet med inntil 500.000 kroner. Ved leasing innfris utestående leieterminer. Gjenstående leieterminer innfris der leasingavtalen tillater pårørende fortsatt bruk av kjøretøyet under den gjenværende avtaleperioden.

Begrensninger
Du kan ikke disponere over rettighetene under forsikringen. Erstatning utbetales direkte til lånegiver og krediteres ditt lån eller din leasing konto. En forutsetning for å få erstatning ved tap av arbeidsuførhet, og sykehusinnleggelse er at forsikringstilfellet inntreffer minst 30 dager etter at forsikringen er trådt i kraft (kvalifiseringstid). Kvalifiseringstiden ved ufrivillig arbeidsledighet er 90 dager. Det gjelder videre enkelte begrensninger i forsikringsdekningen. For mer informasjon se fullstendige vilkår.

Hva koster betalingsforsikring?
Betalingsforsikringen koster kun 6,3 prosent av ditt terminbeløp per måned. Ved et terminbeløp på eksempelvis kr 3000 per måned vil den månedlige forsikringspremien utgjøre kr 189,00. Premien reduseres når lånet eller leasingkostnaden reduseres. Forsikringen fornyes automatisk på månedlig basis og premien betales sammen med det månedlige terminbeløpet for låneavtale eller leasingavtalen.

Hvordan tegne betalingsforsikring?
Har du ikke blitt kontaktet, men ønsker å tegne betalingsforsikring kan du ringe BNP Paribas Cardif direkte på telefon 23 23 75 00. Du kan også laste ned og fylle ut søknadsskjema som du sender inn til Cardif.

Ved skadeoppgjør må du ringe 23 23 75 00.